Wiza do USA czy ESTA do USA?

 

 

Obecnie obywatele Polski mogą podróżować na teren Stanów Zjednoczonych bez konieczności posiadania wizy turystycznej. Przy wyjeździe do USA konieczne jednak będzie wypełnienie formularza oraz rejestracja w systemie ESTA – Electronic System for Travel Authorization (Elektroniczny System Autoryzacji Podróży). Tylko obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego (w tym Polski) mogą ubiegać się zezwolenie ESTA do USA i wyjechać do Stanów Zjednoczonych bez wizy.
Podróżowanie bez wizy jest jednak określone przepisami, które należy przestrzegać. Ze względu na zawarte w nich ściśle określone wymogi, część podróżujących nadal wybiera wizę turystyczną, a nie ESTA do USA.

 

 

 

 

JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY WIZA DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH A ESTA DO USA?

FORMULARZ:

 • ESTA do USA – Konieczne jest wypełnienie wniosku przez formularz internetowy.
 • Wiza do USA – Oprócz wypełnienia formularza, niezbędna jest rozmowa z konsulem w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych.

CZAS REALIZACJI:

 • ESTA do USA – Maksymalnie 72 h
 • Wiza do USA – 15 -30 dni

CZAS TRWANIA PODRÓŻY:

 • ESTA do USA – 90 dni
 • Wiza do USA – 180 dni

ESTA do USA z pewnością ułatwia podróżowanie ze względu na szybkość realizacji formalności. Nie jest jednak odpowiednia dla wszystkich podróżujących.

Wyrobienie wizy do Stanów Zjednoczonych będzie lepszym wyborem dla osób, które:

 • Spotkały się kiedyś z odrzuceniem wniosku ESTA,
 • Są obywatelami kraju nieobjętego programem bezwizowym (Visa Waiver Program),
 • Mają w planach przebywać w USA dłużej niż 30 dni,
 • Chcą pracować lub uczęszczać do szkoły na terenie Stanów Zjednoczonych,
 • Podróżują do USA, jako przedstawiciele prasy, filmu, radia lub innych mediów.